רשימת קורסי קדם

סוג

מספר קדם

שם קדם

מספר קורס

שם הקורס

‫רך‬‏

234221/ 234111

‫מבוא למדמח‬‏

94313

‫מודלים דטרמניסטים בחקב”צ‬‏

‫קשה‬‏

104019 104016

‫אלגברה 1‬‏

  

‫רך‬‏

104020 / 104022

‫חדוו”א 2‬‏

94333

‫מודלים דינמיים בחקב”צ‬‏

‫קשה‬‏

094347 094346

‫מתמטיקה דיסקרטית‬‏

  

‫צמוד‬‏

 

‫מודלים דטרמניסטיים בחקבצ‬‏

  

‫רך‬‏

094345/094347

‫דיסקרטית‬‏

94224

‫מבני נתונים ואלגוריתמים )**(‬‏

‫רך‬‏

/094201/ 094219

‫הנדסת תוכנה או מבוא להנדסת נתונים ומידע‬‏

  

‫צמוד‬‏

094411/094412

‫הסתברות‬‏

  

‫רך‬‏

104020 / 104032

‫חדוו”א 2‬‏

95295

‫שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים‬‏

‫קשה‬‏

094346 /094345

‫דיסקרטית,‬‏

  

‫קשה‬‏

104019 /104016 /104166

‫אלגברה 1‬‏

  

‫קשה‬‏

234221 / 234111 /234117

‫מבוא למדמח‬‏

  

‫צמוד‬‏

234247/094226/094224

‫אלגוריתמים‬‏

  

‫רך‬‏

234117/ 234111/ 234221

‫מבוא למדמח‬‏

94314

‫מודלים סטוכסטיים בחקב”צ‬‏

‫קשה‬‏

104166 / 104019 /104016

‫אלגברה 1‬‏

  

‫קשה‬‏

094412 /094411

‫הסתברות‬‏

  

‫צמוד‬‏

94423

‫מבוא לסטטיסטיקה‬‏

  

‫רך‬‏

94423

‫מבוא לסטטיסטיקה‬‏

96411

‫למידה סטטיסטית מבוססת נתונים‬‏

‫רך‬‏

104003

‫חדוו”א 1‬‏

94594

‫עקרונות הכלכלה‬‏

‫צמוד‬‏

104004

‫חדוו”א 2‬‏

  

‫רך‬‏

234221

‫מבוא למדעי המחשב נ’‬‏

96202

‫מבוא לניתוח נתונים‬‏

‫רך‬‏

094219, 234122

‫הנדסת תוכנה‬‏

94222

‫הנדסת מערכות מבוססות מודלים‬‏

‫רך‬‏

94314

‫מודלים סטוכסטיים בחקב”צ‬‏

94334

‫סימולציה ספרתית‬‏

‫קשה‬‏

94423

‫מבוא לסטטיסטיקה‬‏

  

‫קשה‬‏

094347 /094346 /094345

‫דיסקרטית‬‏

  

רך

94480/094423

‫מבוא לסטטיסטיקה‬‏

96414

‫סטטיסטיקה תעשייתית )*(‬‏

רך

94423

‫מבוא לסטטיסטיקה‬‏

95605

‫מבוא לפסיכולוגיה‬‏

רך

94224 / 94266 / 234247

‫אלגוריתמים‬

96210

‫יסודות בינה מלאכותית )**(‬

רך

096275  / 096620

‫גורמי אנוש‬‏

96625

‫הצגת מידע חזותי וקוגניציה‬‏

רך

094139 / 094334

‫או סימולציה או שרשראות אספקה‬‏

97151

‫תכן מתקנים‬‏

רך

95605

‫מבוא לפסיכולוגיה‬‏

96600

‫התנהגות ארגונית‬‏

רך

95605

‫מבוא לפסיכולוגיה‬‏

96620

‫הנדסת גורמי אנוש‬‏

רך

94423

‫מבוא לסטטיסטיקה‬‏

  

רך

94189

‫קדם פרויקט‬‏

94195

‫פרויקט תכן 1‬‏

רך

94423 / 234218

‫כל הקדמים הנוספים‬

97200

‫למידה עמוקה‬

קשה

094411 /094412

‫הסתברות‬‏

  

רך

96620 / 96275

‫גורמי אנוש‬

96266

‫חווית משתמש במער. אינטראקטיביות‬

רך

96620 / 96275

‫גורמי אנוש‬

96625

‫הצגת מידע חזותי וקוגניציה‬