נהלים (קדמים, שיפור ציונים, מועד מילואים) ותנאי מעבר לפקולטה